hm-top.jpg

ЗА НАС

Кои сме ние?
Потребни Ви се професионалци?
Зошто ХАУЗМАЈСТОР ПЛУС?

УСЛУГИ

Хигиена...
Техничко одржување...
Комунални услуги...

УПРАВУВАЊЕ СО ЗГРАДИ

Управување, совети, извештаи...
Функционалност, хигиена...
Максимална взаемна соработка!!

Хаузмајстор ПЛУС е ЛИЦЕНЦИРАН УПРАВИТЕЛ со Станбен и Деловен простор

Услови за работење:

  • На повик
  • Со членска карта на годишно ниво со која добивате големи привилегии

За услугите се наплатува:

  • Доаѓање + работна рака + резервен дел
  • Платете еден час и искористете го максимални!

Работиме на принципот изнајмување на професионални услуги и извршување со сопстени ресурси

 

Гарантни услови

ХАУЗМАЈСТОР ПЛУС гарантира дека договорената услуга ќе биде извршена според потребата на клиентот и во договорениот рок

ХАУЗМАЈСТОР ПЛУС се обврзува во гарантниот рок доколку се појават било какви недостатоци или рекламации да ги корегира во најкраток можен рок

ХАУЗМАЈСТОР ПЛУС за своето членство нуди посебни гарантни услови

 

 

ХАУЗМАЈСТОР ПЛУС Ви стои на располагање за сите косултации, забелешки, совети
и слично околу условите за работа и гарантните услови.

 

СЛОБОДНО КОНТАКТИРАЈТЕ НЕ!

 


 

Стандарди за квалитет