ПОЛИТИКА ЗА ПОВРАТ НА СРЕДСТВА

Хауз Мајстор Плус за корисниците на своите услуги кои ќе извршат погрешна уплата на средства постапува на следниот начин: