ХАУЗ МАЈСТОР ПЛУС – Една компанија, решение за сѐ!
Вашиот објект е наша грижа!
Професионален и одговорен управител на Вашата зграда!

ХАУЗ МАЈСТОР ПЛУС ДООЕЛ Скопје
ул. Лондонска бр.11А
1000 Скопје
Контакт центар 13434
Тел. +389 (0)2 3120 222
e-mail: info@hauzmajstor.com

КОНТАКТ

СЕРТИФИКАТИ

Хауз Мајстор Плус како сериозна и одговорна компанија, покрај почитување на националната регулатива, своето работење го базира и на примена на професионални искуства и практики и постојано воведување на домашни и меѓународни стандарди. Во тој контекст, како компанија која поседува Лиценца за управител за вршење на дејностите на управување со станбен згради издадена од Регулаторната комисија за домување, ги имаме воведено ISO 9001:2015 - Систем за управување со квалитет, ISO 14001:2015 - Систем за управување со животната средина, BS OHSAS18001:2007 - Систем за безбедност и здравје при работа и Фер со потрошувачот – Сертификат за фер однос кон потрошувачите.  


Free Joomla Lightbox Gallery
X

Right Click

No right click