ЧИСТЕЊЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИ КАПАЦИТЕТИ


proizvodstveniИмате потреба од професионално одржување на хигената во Вашиот производствен капацитет?

Работа во чисти производствени простории е од особена важност за Вас и Вашите вработени. Поради тоа и поради Ваш подобар имиџ е потребно производтвените капацитети на Вашата компанија секогаш да бидат чисти со високо ниво на одржување на хигиената.

Наместо тоа да го правите сами, да ангажирате персонал, да изработувате процедури и планови за работа, да инвестирате во машини за чистење и обуки и постојано да набавувате средства за чистење и потрошен материјал за хигена, донесете правилна, поекономична и квалитетна одлука - изберете го Хауз Мајстор Плус и станете дел од од големиот број на наши задоволни корисници.

Како компанија со долгогодишно искуство во оваа област, која целосно ја одржува хигиената во производствените капацитети на повеќе компании во државата, Хауз Мајстор Плус Ви нуди:

 • Детален стручен увид пред изработка на понуда.
 • Редовно чистење на Вашите производствени капацитети на професионален начин преку детално и квалитетно одржување на хигената (чистење) на сите делови од Вашата компанија.
 • Имплементирање на посебен начин за одржување на хигиена.
 • Услуги од професионален и опремен персонал.
 • Употреба на најквалитетни средства за чистење од реномирани производители.
 • Користење на најсовремени машини за хигиена.
 • Загарантиран квалитет на нашите услуги преку Контрола на квалитетот на извршените услуги.
 • Брза замена за годишни одмори и боледувања.
 • Целосно приспособување со Вашето работно време и организација на производствен процес.
 • Професионален увид на просторот и дефинирање на поволна понуда според Вашите  потреби.
 • Услуги без дополнителни и скриени трошоци.
 • Постојана достапност и комуникација со одговорните во нашата компанија.
 • Генерално чистење на сите објекти неколку пати годишно.

Доколку сте заинтересирани за користење на овие услуги можете тоа да го направите преку апликацијата Побарај понуда за чистење на деловни објекти со напомена дека станува збор за производствени капацитети или преку нашиот Контакт Центар 13434. Согласно Вашето барањето за понуда, одговорните лица за професионални услуги за хигиена од нашата компанија ќе Ве контактираат со цел дефинирање на термин за увид на објектот и Ваше информирање за сите детали поврзани со одржувањето на објектот на Вашата компанија.

X

Right Click

No right click