ПРОФЕСИОНАЛНИ УСЛУГИ ЗА ОДРЖУВАЊЕ НА ХИГИЕНА ВО ДЕЛОВЕН И СТАНБЕН ПРОСТОР


Изберете поекономично, поквалитетно и професионално одржување на хигиената во Вашиот деловен или станбен простор!

Commercial Office CleaningТреба да го решите прашањето со чистење на Вашите деловни простории, канцеларии, резиденцијални или станбени објекти? Пред Вас се обврските да ангажирате персонал, да инвестирате во машини или опрема за чистење, обуки, набавка на средства за чистење, потрошен материјал за хигена, да изработувате план за работа...Многу постапки, средства и ресурси, за решение што не знаете дали ќе ги задоволи Вашите потреби. Наместо да трошите време, ресурси и средства донесете правилна, практична и што е најважно поекономична и поквалитетна одлука.

Решението за чистењето на Вашите деловни простории, канцеларии, резиденцијални или станбени објекти е едноставно, Хауз Мајстор Плус е Вашиот вистински избор.

За одржување на хигиената на исклучително квалитетно ниво, што е од особена важност за Вас и Вашиот имиџ, Во зависност од Вашите потреби нудиме:

 • Редовно чистење на Вашите деловни простории, канцеларии, резиденцијални или станбени објекти, што вклучува детално и квалитетно одржување на хигената (чистење)на дневно, неделно или месечно ниво, по претходен договор.
 • Услуги од професионален и опремен персонал.
 • Имплементирање на посебен начин за одржување на хигиена.
 • Употреба на современи машини и високо квалитетни средства за чистење.
 • Загарантиран квалитет на нашите услуги.
 • Брза замена за годишни одмори и боледувања.
 • Контрола на квалитетот на извршените услуги.
 • Целосно приспособување со Вашето работно време и Вашите барања.
 • Професионален увид на просторот и дефинирање на поволна понуда според Вашите  потреби.
 • Услуги без дополнителни и скриени трошоци.
 • Постојана достапност и комуникација со одговорните во нашата компанија.

Доколку сте заинтересирани за користење на овие услуги можете тоа да го направите преку апликацијата Побарај понуда за чистење на деловни објекти или преку нашиот Контакт Центар 13434. Согласно Вашето барањето за понуда, одговорните лица за професионални услуги за хигиена од нашата компанија ќе Ве контактираат со цел дефинирање на термин за увид на објектот и Ваше информирање за сите детали поврзани со одржувањето на објектот на Вашата компанија.

Вашиот објект е наша грижа!

X

Right Click

No right click