Чистење на трговски центри и продажни објекти
Чистење на спортски сали
Одржување и поправка на системи за ладење и греење
Перење на теписи и чистење на тапациран мебел